Ta witryna nie jest już obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer.
Otwórz stronę w Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari.

Prawo odstąpienia od umowy

Po dokonaniu rezerwacji z LuxCamp, przed uiszczeniem pierwszej wpłaty klient ma prawo bezpłatnej anulacji rezerwacji w ciągu trzech dni od orzymania od LuxCamp potwierdzenia podróży z fakturą (zasada nie obowiązuje rezerwacji Last Minute).


Po uiszczeniu pierwszej opłaty za wakacje (dowód na to, że klient zaakceptował ofertę wakacyjną) nie ma możliwości bezpłatnej anulacji rezerwacji - obowiązują opłaty za anulowanie rezerwacji  jak w pkt 5.4. Warunków Rezerwacji. 


Rezygnacja musi być zgłoszona do LuxCamp na adres e-mailowy: info@lux-camp.pl


Klient powinien złożyć pisemne zawiadomienie o rezygnacji z wynajmu zakwaterowania podając przyczynę anulacji.