Ta witryna nie jest już obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer.
Otwórz stronę w Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari.

Polityka prywatności,

Polityka dotycząca danych osobowych 

Twoje dane osobowe

Kiedy dokonujesz rezerwacji wakacji w domenie LuxCamp,  Twoim partnerem kontraktowym jest CampingVision. W obu firmach pragniemy, aby nasi klienci czuli się bezpiecznie za każdym razem, gdy odwiedzają naszą stronę internetową, kupują nasze produkty i korzystają z naszych usług. Dlatego też nasza polityka dotycząca danych osobowych została sporządzona w jasny i precyzyjny sposób, tak aby zapewniała pełną przejrzystość co do tego, w jaki sposób przechowujemy, przesyłamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Nasz sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych z maja 2018 r. (RODO), a Twoje dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką dotyczącą danych osobowych.


Administrator danych

Polityki prywatności danych osobowych dotyczą tylko produktów i usług LuxCamp i CampingVision, które są odpowiedzialne za dane osobowe objęte niniejszą polityką.

LuxCamp jest częścią CampingVision. LuxCamp udostępnia dane osobowe CampingVision na potrzeby prac administracyjnych i analitycznych. Dane osobowe gromadzone przez LuxCamp są zatem również przetwarzane przez CampingVision w celach określonych poniżej. W poniższym dokumencie firma CampingVision AG i jej spółka zależna LuxCamp AG są dalej zwane "CampingVision".


Informacje kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu z LuxCamp przez formularz zgłoszeniowy.

Z CampingVision można się także skontaktować pod adresem gdpr@campingvision.com


Zbieranie danych osobowych 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje bezpośrednio lub pośrednio związane z daną osobą, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP.

W CampingVision gromadzimy dane osobowe na kilka różnych sposobów, ale przede wszystkim otrzymujemy je bezpośrednio od użytkownika.

Niektóre rodzaje danych osobowych są klasyfikowane jako wrażliwe i poufne; są to między innymi informacje dotyczące przekonań religijnych, tendencji politycznych i zdrowia użytkownika. Wrażliwe dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i zawsze odbywa się to zgodnie z naszą polityką prywatności danych osobowych. Przykładem tego są informacje dotyczące zdrowia, związane z korzystaniem z ubezpieczenia podróżnego wykupionego przez klienta.


Dane osobowe związane z rezerwacją i podróżą

W związku z Twoją rezerwacją wycieczki w CampingVision będziemy gromadzić Twoje dane osobowe w celu dokonania rezerwacji. Będą one obejmować takie informacje jak imię i wiek wszystkich osób udających się w podróż, liczbę podróżujących dzieci oraz adres i dane kontaktowe osoby rezerwującej wycieczkę. W związku z rezerwacją będziemy również zbierać informacje dotyczące płatności od osoby płacącej za wycieczkę.

Dokonując w CampingVision rezerwacji wycieczki dla kilku osób, powinieneś upewnić się, że wszyscy jej uczestnicy zostali poinformowani o niniejszej polityce prywatności danych osobowych oraz że wyrazili zgodę na udostępnienie swoich danych.

Podczas rezerwacji wakacji u nas, będziemy również zbierać informacje dotyczące Twojej podróży. Oprócz danych wymienionych powyżej obejmuje to miejsca docelowe, daty podróży i różne dane dotyczące podróży. 

Otrzymujemy od Ciebie dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem, np. punktu obsługi klienta, poczty e-mail, telefonu lub w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi na pytania i przetworzenia Twojego zapytania. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu kontaktu, dane te mogą obejmować Twój adres e-mail i/lub numer telefonu.

Bez względu na to, czy rezerwacji będziesz dokonywać przez telefon, osobiście, za pośrednictwem naszego elektronicznego formularza rezerwacji lub poprzez czat na żywo, zawsze będziemy prosić o te same informacje, aby  ukończyć dokonywanie rezerwacji. Możemy również przechowywać dodatkowe informacje podane przez Ciebie, takie jak informacje dotyczące problemów zdrowotnych, alergii i innych podobnych problemów.


Subskrypcja newslettera CampingVision

Kiedy zapisujesz się na subskrypcję newslettera CampingVision, poprosimy Cię o podanie nazwiska i adresu e-mail, a także informacji dotyczących Twoich wcześniejszych rezerwacji w CampingVision (historia, preferencje). Pozwala nam to na przesyłanie Ci odpowiednich i dostosowanych do Twoich preferencji ofert.


Korzystanie z naszych usług cyfrowych

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z innych naszych usług cyfrowych, zbieramy informacje dotyczące tego, jak korzystasz z tychże usług, w tym dane osobowe, takie jak adres IP. Ponadto zbieramy również informacje o tym, jak poruszasz się w ramach konkretnej usługi cyfrowej, które strony odwiedzasz i którymi z naszych produktów jesteś zainteresowany. Jeśli zalogujesz się przy użyciu swojego loginu klienta lub przesyłasz nam inne dane, których możemy użyć do Twojej identyfikacji, będziemy kojarzyć Twoje zachowanie podczas korzystania z usługi cyfrowej z posiadanymi przez nas danymi. Dane te wykorzystamy po to, aby poprawić i zoptymalizować obsługę klienta dla Ciebie i naszych przyszłych klientów.


Dane na Twój temat otrzymane od innych osób

Jeśli podczas rezerwacji wakacji podane zostają dane dotyczące jednego lub większej liczby podróżnych, zakładamy, że dane te zostały uzyskane za zgodą osoby (osób), której dane osobowe zostały nam przekazane.


Zmiany danych kontaktowych lub innych istotnych danych osobowych

Obowiązkiem klienta jest regularne aktualizowanie danych kontaktowych i zapewnienie, że posiadamy dokładne i aktualne dane dotyczące rezerwacji. Jeśli tak nie będzie, będziemy musieli skorzystać z rejestrów publicznych, aby móc skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej podróży.


Administracja i przechowywanie danych osobowych 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W CampingVision przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem. Może się zdarzyć, że do dokonania rezerwacji niezbędne będą pewne dane osobowe – w takim przypadku są one zawsze przetwarzane za Twoją zgodą i w ramach przepisów prawa. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia Twojej zgody, niektóre Twoje dane osobowe mogą być nadal dla nas dostępne dla innych celów, między innymi na potrzeby księgowości. Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest związana z procesem rezerwacji lub wykorzystywana w celach marketingowych.


Twoja wycieczka

Twoich danych osobowych używamy w celu świadczenia  usługi, którą u nas zarezerwowałeś. Te dane osobowe zostaną wykorzystane między innymi w celu przesłania Ci potwierdzenia rezerwacji i dokumentów związanych z podróżą. Będą one jednak również wykorzystane w celu dokonania rezerwacji w naszych firmach partnerskich i sfinalizowania płatności. W tym celu Twoje dane osobowe są wykorzystywane w usługach księgowych, rozliczeniowych, audytowych, kredytowych lub do weryfikacji płatności.


Karta podarunkowa

Kiedy kupujesz lub otrzymujesz od nas kartę podarunkową, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z wydaniem i obsługą tej karty. W tym celu będzie nam potrzebne nazwisko, adres i adres e-mail odbiorcy karty. Ponadto przetwarzamy również informacje dotyczące płatności, aby sfinalizować płatność za kartę.


Login klienta

Gdy rezerwujesz u nas wakacje, tworzymy Twój login klienta, który jest powiązany z naszą bazą danych klientów. Umożliwia Ci to zalogowanie się i wgląd w Twoje informacje  na temat  rezerwacji i analizowanie jej szczegółów. Twój login klienta będzie ważny tak długo, jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszej bazie danych. Sprawdź sekcję dotyczącą czasu przechowywania danych, aby uzyskać więcej informacji.


Obsługa klienta i reklamacje

Twoich danych osobowych używamy, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę klienta w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w sprawie pytań, komentarzy lub skarg. Kiedy kontaktujesz się z nami, poprosimy Cię o podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację Ciebie i Twojej podróży, takich jak numer rezerwacji, nazwisko i adres e-mail. Ponadto wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje kontaktowe, aby kontaktować się z Tobą w przypadku wszelkich innych pytań i wątpliwości. Aby móc pracować nad Twoją rezerwacją, używamy standardowej funkcji obsługi klienta, którą zarządza system informatyczny Twenty. Wszystkie dane osobowe przetwarzane za pomocą Twenty są udostępniane CampingVision. CampingVision jest administratorem gromadzonych przez nas danych osobowych.

Gromadzimy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe w ramach organizacji CampingVision, aby zapewnić sprawną obsługę klienta i przetwarzanie dokonanych przez Ciebie zakupów.


Przekazywanie danych

Kiedy rezerwujesz wakacje w CampingVision, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych, aby przesłać Ci szczegółowe informacje dotyczące Twojej podróży. Zostaną one wysłane na zarejestrowany adres e-mail, który podałeś podczas rezerwacji wakacji.

Jeśli dokonasz rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółami rezerwacji. Fakturę prześlemy Ci po potwierdzeniu, że rezerwacja została dokonana u naszego partnera. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona, trzy dni po upływie terminu jej płatności wyślemy Ci grzeczne przypomnienie. Jeśli nadal nie otrzymamy należnej płatności, wyślemy Ci wiadomość z anulacją, co nastąpi siedem dni po ostatniej dacie płatności.

Po zapłaceniu za wakacje otrzymasz pocztą elektroniczną kupon, co nastąpi na około 40 dni przed wyjazdem. Będziemy Ci przesyłać e-maile serwisowe zawierające ważne informacje dotyczące rezerwacji przed, w trakcie i po podróży. Po zakończeniu wakacji wyślemy Ci również zaproszenie do wypełnienia ankiet dla użytkowników i ankiet dotyczących Twojej satysfakcji.


Marketing i personalizacja

CampingVision może wykorzystywać informacje o klientach w celach marketingowych w przypadku określonych podróży. W takim przypadku skontaktujemy się również z Tobą za pośrednictwem e-maila lub listu. 

Jeśli zdecydujesz się otrzymywać do nas wiadomości e-mail lub newslettery zawierające informacje oraz  oferty, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci wiadomości e-mail, a w razie potrzeby, aby dostosować treść wiadomości e-mail do Twoich preferencji i zainteresowań.

Możemy wykorzystać personalizację do wyświetlania Ci reklam w mediach społecznościowych, za pośrednictwem e-maili i poprzez firmy trzecie zajmujące się reklamą w sieci. Możemy również udostępniać informacje partnerom w celu personalizowania ofert i marketingu. W takim przypadku będziemy mieć z nimi zawartą umowę o przetwarzaniu danych, aby mieć pewność, że dany partner przetwarza informacje zgodnie z rozporządzeniem o danych osobowych.

W celu analizy zachowań użytkowników i personalizacji, używane będą niektóre z plików cookie. Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących plików cookie. Link


Rozwój produktu, systemu i usług

Informacje, które zbieramy od naszych klientów są wykorzystywane do rozwijania i ulepszania naszych produktów, systemów i usług. Dotyczy to naszych usług cyfrowych, przy pomocy których badamy zachowania klientów, a następnie optymalizujemy sposób prezentacji naszych informacji, produktów i kampanii.


Regulacje prawne

Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Oznacza to, że zgodnie z prawem możemy być zobowiązani do przekazania danych osobowych pewnym organom.


Czas przechowywania danych

W CampingVision przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne. Gromadzone przez nas dane osobowe będą przechowywane w naszej bazie danych klientów, w której przechowujemy historię podróży i dane osobowe przez okres do trzech lat. Po trzech latach część tych danych zanonimizujemy, a następnie będą one przechowywane przez pięć lat od końca roku budżetowego. Jeśli złożysz skargę dotyczącą podróży w ciągu trzech lat od swojej ostatniej podróży, będziemy przechowywać Twoje dane przez dziesięć lat.

Twój login klienta będzie przechowywać wszystkie zapisane informacje tak długo, jak długo będzie on aktywny.

Jeśli subskrybujesz newslettery i e-maile informacyjne, Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo będziesz chciał otrzymywać te e-maile.

Te same dane osobowe możemy przechowywać w różnych lokalizacjach i w różnych celach. Oznacza to, że kiedy usuwamy dane z jednego systemu, niekoniecznie zostaną one jednocześnie usunięte z innego systemu. Dane w innym systemie mogę być przechowywane zgodnie z umową lub w innym celu, dla którego są one niezbędne.


Środki organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych

W CampingVision regularnie przeprowadzamy ocenę ryzyka, aby zapewnić, że przechowywane i przetwarzane przez nas dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami. Wdrożyliśmy procesy działania, procedury i ograniczenia dostępu, które zapewniają zgodność z rozporządzeniem o danych osobowych.


Udostępnianie danych osobowych 

Przekazywanie danych osobowych w ramach CampingVision

WCampingVision ściśle współpracujemy i wykorzystujemy kilka funkcji, w tym funkcje informatyczne, kadrowe i księgowe. W takim przypadku udostępniamy wszystkie dane osobowe, aby zapewnić naszym klientom jak najlepszą i najbardziej sprawną obsługę, zapewniając jednocześnie prawidłowy i jednolity dostęp do obowiązujących przepisów, zasad i uwarunkowań prawnych.

Pracownicy CampingVision mają dostęp do tych danych osobowych, ponieważ to oni muszą dostarczać nasze produkty i usługi klientowi.


Microsoft Office

W pracy w naszej firmie korzystamy z produktów Microsoft Office, co oznacza, że Microsoft będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako system przetwarzający dane.


Systemy informatyczne

W CampingVision korzystamy z szerokiej gamy systemów i usług IT, z których niektóre przetwarzają i przechowują dane osobowe. Niektóre systemy zainstalowane są u nas lokalnie. W takim przypadku tylko nasi pracownicy mają dostęp do danych, co oznacza, że dane nie są przekazywane stronom trzecim. Inne systemy są rozwiązaniami działającymi w chmurze lub są instalowane przez dostawcę, co oznacza, że będziemy przekazywać dane osobowe do tego dostawcy. W takich przypadkach dostawca będzie przetwarzał dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi.


Wewnętrzne systemy informatyczne

W obrębie naszej firmy, przetwarzamy dane osobowe w naszym systemie rezerwacji i bazie danych klientów. Zaprojektowaliśmy system do świadczenia usług, które kupują nasi klienci. Opracowaliśmy system z naciskiem na szybką i prostą rezerwację oraz na jak najbardziej sprawną obsługę klienta. System (Twenty) obsługuje wszystkie dane osobowe zbierane w związku z rezerwacją.


Firmy analizujące strony internetowe

Do analizy zachowań użytkowników i prac rozwojowych na naszych stronach internetowych korzystamy z pomocy dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, a my zbieramy informacje głównie poprzez pliki cookie na stronie i przetwarzamy je anonimowo.


Usługi kontaktowe

W celu wysyłania informacji, takich jak newslettery, za pośrednictwem e-maili, korzystamy z dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci mają dostęp do danych osobowych, takich jak nazwiska i adresy e-mail.

W związku z funkcją czatu na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy zewnętrznego. Dostawca ten ma dostęp do wszystkich informacji na czacie.

Korzystamy również z dostawców zewnętrznych do zarządzania różnymi formularzami kontaktowymi na naszej stronie internetowej. Dostawcy ci mają dostęp do danych osobowych przekazywanych poprzez te formularze.


Dostawcy produktów wakacyjnych

Współpracujemy z kilkoma dostawcami i partnerami umownymi oferującymi różne usługi, które możesz zamówić za naszym pośrednictwem. Partnerom tym udostępniamy niezbędne informacje w celu świadczenia żądanej usługi.


Pola kempingowe

W CampingVision mamy podpisane umowy z polami kempingowymi i dostawcami, którzy są właścicielami pól kempingowych. Podczas rezerwacji wakacji poprzez CampingVision, przekazujemy odpowiedniej stronie wymagane dane osobowe dotyczące Ciebie i Twoich wakacji. Dane te mogą na przykład obejmować nazwisko i wiek wczasowicza, a także informacje dotyczące rezerwacji. Jest to dokonywane po to, abyśmy my oraz dostawca mogli wyświadczyć Ci żądaną usługę. W przypadku skargi, skontaktujemy się z usługodawcą w celu znalezienia rozwiązania i zminimalizowania ryzyka ponownego wystąpienia niedociągnięcia. 


Twoje prawa 

Niezbędne przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się z naszej umowy z Tobą, a dane te otrzymujemy wyłącznie bezpośrednio od Ciebie. Oznacza to, że to Ty jesteś osobą, która przekazuje nam swoje dane przez telefon, e-mail lub za pośrednictwem funkcji czatu na naszej stronie internetowej. Wyrażasz zgodę na to, że możemy wykorzystać te dane w celu dokonania rezerwacji i zrealizowania naszej umowy z Tobą.

Na gromadzenie danych osobowych do innych celów, takich jak wysyłanie newsletterów lub analizowanie zachowania użytkowników potrzebujemy zgody.


Wycofanie zgody

Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem informacji znajdujących się w sekcji Kontakt. Jeśli wycofasz swoją zgodę, usuniemy wszystkie dane osobowe i przerwiemy procesy, których Twoja zgoda dotyczyła. Istnieją przypadki, w których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zarówno na podstawie Twojej zgody, jak i na podstawie innych zasad, na przykład związanych z księgowością. Oznacza to, że w niektórych przypadkach nadal będziemy przechowywać Twoje dane osobowe, nawet jeśli wycofałeś swoją zgodę.


Informacje na temat Twoich danych osobowych i ich kontrola

Masz prawo do otrzymania informacji dotyczących tego, jakie dane na Twój temat przetwarzamy, a także do żądania zniszczenia, uzupełnienia lub poprawienia tych danych. Ponadto masz również prawo poprosić o przetwarzanie danych osobowych w określonych celach.


Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe

Pewnych danych osobowych możemy potrzebować w celu wywiązania się z naszej umowy z Tobą. Nie możemy dostarczyć Ci żądanych produktów lub usług, jeśli nie podasz nam określonych danych osobowych.

Jeśli zażądasz, abyśmy nie wykorzystywali Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub statystycznych, nie będziesz mógł otrzymywać od nas ofert i informacji, a to może oznaczać, że niektóre usługi cyfrowe mogą nie działać tak, jak powinny.


Pliki cookie 

W CampingVision i na zarządzanych przez nas stronach internetowych używamy plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania oraz w celu gromadzenia informacji w celach marketingowych i rozwoju treści na stronach. Informacje te są przechowywane i przetwarzane anonimowo. Oprócz zasad dotyczących danych osobowych, w tym przypadku obowiązują również nasze zasady dotyczące plików cookie. Znajdziesz je tutaj: LINK


Składanie skarg

Każdy, kto uważa, że firma nie przestrzega przepisów o danych osobowych, może skontaktować się z krajowym inspektorem danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz odwiedzając stronę Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)


Urząd Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Office)
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 531 03 00
Fax +48 22 531 03 01
email: kancelaria@uodo.gov.pl; zwme@uodo.gov.pl
Website: https://uodo.gov.pl/

Member: Mr Jan NOWAK, President of the Personal Data Protection Office