Ta witryna nie jest już obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer.
Otwórz stronę w Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox lub Safari.

Pobierz i wypełnij formularz zaświadczenia lekarskiego

Anulowanie podróży z powodu ciężkiej choroby

Jeżeli  z powodu choroby / wypadku Państwa podróż nie może  się odbyć prosimy o zgłoszenie takiej informacji do LuxCamp.

Prosimy Państwa o wypełnienie formularza.  Jeżeli wykupili Państwo Pakiet Bezpieczeństwa powinni Państwo zgłosić brak

możliwości odbycia podróży do dnia przed wyjazdem do godziny 12:00. Zaświadczenia lekarskie należy przedstawić w ciągu

7 dni od zgłoszenia braku możliwości  odbycia podróży. Prosimy o dokładne sprawdzenie Warunków Rezygnacji ( pkt 18.).

Prosimy o dokładne wypełnienie dokumentu ręcznie lub elektronicznie.

Prosimy o  wysłanie wypełnionego formularza zaświadczenia lekarskiego należy wysłać na adres e- mail:

info@lux-camp.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie informacji: Zaświadczenie lekarskie

Pobierz i wypełnij formularz reklamacji


Formularz reklamacyjny

Serdecznie przepraszamy, że wakacje na campingu w zakwaterowaniach oferowanych przez LuxCamp

nie spełniły Państwa oczekiwań. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie zaistniałych nieprawidłowości

poprzez wypełnienie krótkiego formularza reklamacyjnego, który umożliwi nam dokładną analizę

zaistniałej sytuacji a następnie podjęcie stosownych działań w celu wyjaśnienia reklamacji.

Formularz powinien zostać wysłany do LuxCamp w ciągu 7 dni od daty zakończenia wypoczynku na campingu na adres e-mail: 


info@lux-camp.pl


W tytule wiadomości należy wpisać: Reklamacja + numer Państwa rezerwacji